Thị trường nước đóng chai tại VN
Tin tức

Thị trường nước đóng chai tại VN

Mặc dù nước tại các thành phố ở Việt Nam rất dễ sử dụng, nhưng tiêu chuẩn nước thường có vấn đề. Tình trạng này thường không thể khắc phục được vì hầu hết các gia đình Việt Nam thường không có thiết bị lọc nước. Người tiêu dùng ngày …